تبلیغات شما اینجا
بستن تبلیغات [X]
طراحی برنامه آموزشی

بدون شک یکی از درسهای اصلی دانشجویان رشته های مرتبط با تعلیم و تربیت یا آموزش و پرروش طراحی برنامه آموزشی می باشد. اهمیت این درس از آنجا ناشی می شود که اولاً هیچ کار آموزشی و تربیتی بدون طراحی یا برنامه ریزی نمی باشد و در این درس اصول و روشهای این کار آموزش داده می شود و بالاخره از این دانشجویان انتظار می رود تا برای موفقیت در آینده کاری شان به این مهارت دسترسی پیدا کنند. دوم اینکه این درس کاربردی می باشد و لازم است آموخته های سایر دروس در این درس به کارگرفته شوند .به این معنی که کاربرد سایر دروس نیز به نوی در ایرن درس خود را نشان می دهد .به همین خاطر به دانشجویان توصیه می شود حتما قبل از این درس دروسی مثل روانشناسی تربیتی، روشها و فنون تدریس و طراحی و کاربرد مواد آموزشی را مرور کنند.

جهت اجاره کلاس با شماره درج شده در قسمت تماس با ما تماس حاصل فرمایید.

طراحی برنامه آموزشی

این مقاله مختصر با هدف آشنا کردن شما با اصرول علمی و مراحل طراحی برنامه آموزشی در برنامه های آموزشی طراحی شده است تا بتوانید با کمک مطالب علمی و راهنماهای عملی ارائه شده در ایرن جزوه، برنامه های آموزشی مرتبط با موضوعات آموزشی طراحی کنید.

آموزش

آموزش در مقایسه با آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت دربردارنده فعالیتهای رسمی تر منظم تر و مشخص تری است. براون و اتکینس (1991) آموزش را اینگونه تعریف کرده اند: “فراهم آوردن فرصتهایی برای اینکه دانش آموزان یادبگیرند”. این فرصتها با هدفهای مشخص طرحریزی می شود و در اختیار یادگیرنده قرار می گیرد.

نگرشهای نوین در آموزش هرچند طرحریزی برای فرصتهای آموزشی را می پذیرند اما بر نقش فعال یادگیرنده و ایجاد فرصتهای نزدیک به زندگی واقعی مسئله مند و اصیل تأکید می کنند.

طراحی آموزشی:

به طورکلی طراحی برنامه آموزشی را می توان علم هنر و شیوه ایجاد برنامه های آموزشی یا تهیه آموزش دانست .این تعریف بسیار کلی است .در تعریفی دیگر آمده است که طراحی برنامه آموزشی:

“فرایند پیش بینی روشها براساس اهداف در شرایط خاص است اشاره کرده است که به طورکلی در طراحی برنامه آموزشی فعالیتهایی از قبیل تعیین هدف تحلیل آموزشی گزینش محتوا و رسانه ها و تعیین نظام ارزشیابی انجام می شود. با این حال فرایند طراحی آموزشی متأثر از عوامل مختلفی از قبیل دیدگاه و تجارب طراحی آموزشی ماهیت موضوع مخاطبان و نیازهای آموزشی است.

ارتباط

هر موقعیت آموزشی یک موقعیت ارتباطی به شمار می رود لذا لازم است مفهوم ارتباط را به درستی بشناسیم.

طراحی آموزش اثربخش درگرو طراحی بهینه پیامهای آموزشی است .ارتباط عبارت است از “فرایند انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده مشروط بر آنکه در گیرنده پیام مشابهت معنی با معنی موردنظر فرستنده پیام ایجاد شود.

فرایند و عناصر طراحی آموزشی

طراحی برنامه آموزشی یک فرایند است. فرایند طراحی آموزشی مجموعه ای از مراحل به هم پیوسته و وابسته را شامل می شود .فرایند طراحی آموزشی تحت تأثیر الگوی انتخاب شده برای طراحی آموزشی است .از آنجا که الگوهای طراحی آموزشی از تنوع زیادی برخوردارند فرایند طراحی نیز متفاوت می باشد.

ویژگیهای این فرایند :این فرایند دارای آغاز و انجامی است .طراح بسته به هدف موردنظر مسیر و شیوه خاصی را می پیماید. طراحی آموزشی براساس یک نیاز آموزشی شکل می گیرد .طراحی آموزشی مستلزم یک مجموعه تصمیم گیری و انتخاب است .انتخابها باید اندیشیده و سنجیده انجام گیرند.

جهت اجاره کلاس خصوصی در تهران با شماره درج شده در قسمت تماس با ما تماس حاصل فرمایید.

طراحی آموزشی در سطح خرد و کلان

بسته به اینکه طراحی آموزشی در چه سطحی و با چه حجم و وسعتی انجام می گیرد متفاوت است. طراحی آموزشی براین اساس به دو سطح خرد و کلان تقسیم می شود.

در طراحی سطح کلان طراحی آموزشی مفهومی گسترده است که برای سطح وسیعی از مخاطبین به کار می رود. برای مشال هنگامی که آموزش یک درس برای یک سال تحصیلی و برای کل کشور طراحی می شود.

در این گونه طراحی بر انتخاب و طراحی محتوا تأکید بیشتری می شود .در مقابل طراحی در سطح خرد در سطح محدودی صورت می گیرد. حوزه کار طراحی در مقیاس کوچکی است که اغلب شامل یک درس خاص در کلاس خاص است. در اینگونه طراحی بیشتر بر راهبردها و روشهای آموزشی تأکید می شود.

منبع: rentcheap


ن : مینا رحمتی
ت : يکشنبه 25 اسفند 1398
جهت اطلاع از کد های قالب و ویــــرایش قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.

نام :
وب :
پیام :
4+2=:
 
(بارگزاري مجدد)